Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST

Chung cư vinhomes trần duy hưng D' Capitale

36 thiết kế xe mới của VINFAST. Video: Tee Anh.

- Mua máy chạy bộ ở đâu?

19 THIẾT KẾ XE ĐIỆN

Các thiết kế xe sử dụng động cơ điện được gửi đến VINFAST gồm 19 phiên bản đến từ 4 studio, bao gồm: Ital Design (IDG), One One Lab(OOL), Pininfarina(PNF) và Torino Design(TRN).

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 2.

Mã thiết kế: IDG EV A.

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 3.

Mã thiết kế: IDG EV C.

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 4.

Mã thiết kế: IDG EV D.

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 5.

Mã thiết kế: IDG EV D1 (khác mẫu trên chủ yếu ở đèn pha và gương chiếu hậu).

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 6.

Mã thiết kế: OOL EV 01.

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 7.

Mã thiết kế: OOL EV 02.

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 8.

Mã thiết kế: OOL EV 03.

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 9.

Mã thiết kế: OOL EV 04.

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 10.

Mã thiết kế: PNF EV 01.

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 11.

Mã thiết kế: PNF EV 02.

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 12.

Mã thiết kế: PNF EV 03.

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 13.

Mã thiết kế: PNF EV 04.

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 14.

Mã thiết kế: TRN EV 01.

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 15.

Mã thiết kế: TRN EV 02.

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 16.

Mã thiết kế: TRN EV 03 (có thêm đèn sương mù).

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 17.

Mã thiết kế: TRN EV 04.

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 18.

Mã thiết kế: TRN EV 05.

17 THIẾT KẾ XE ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Các thiết kế cho mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong được gửi đến VINFAST bao gồm 19 phiên bản đến từ 3 nhà sản xuất, bao gồm: Ital Design (IDG), Pininfarina(PNF) và Torino Design(TRN).

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 19.

Mã thiết kế: IDG ICE A.

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 20.

Mã thiết kế: IDG ICE A1.

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 21.

Mã thiết kế: IDG ICE A2.

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 22.

Mã thiết kế: IDG ICE B.

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 23.

Mã thiết kế: IDG ICE B1.

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 24.

Mã thiết kế: IDG ICE C.

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 25.

Mã thiết kế: IDG ICE D.

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 26.

Mã thiết kế: IDG ICE D1 (khác biệt chủ yếu ở cụm đèn pha).

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 27.

Mã thiết kế: IDG ICE D2 (khác biệt ở cản trước).

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 28.

Mã thiết kế: PNF ICE 01.

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 29.

Mã thiết kế: PNF ICE 02.

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 30.

Mã thiết kế: PNF ICE 03.

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 31.

Mã thiết kế: PNF ICE 04.

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 32.

Mã thiết kế: PNF ICE 05.

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 33.

Mã thiết kế: PNF ICE 06.

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 34.

Mã thiết kế: TRN ICE 01.

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 35.

Mã thiết kế: TRN ICE 03 (khác biệt ở đầu xe).

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 36.

Mã thiết kế: TRN ICE 03A (khác biệt ở đầu xe).

Chiêm ngưỡng trọn bộ 36 thiết kế xe cỡ nhỏ vừa công bố của VINFAST - Ảnh 37.

Mã thiết kế: TRN ICE 04.

Chung cư Eco Green Tower

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *