Ảnh động: Muốn “lướt sóng” không phải dễ dàng

Chung cư vinhomes trần duy hưng D' Capitale
Ảnh động: Muốn "lướt sóng" không phải dễ dàng - 1
Ảnh động: Muốn "lướt sóng" không phải dễ dàng - 2

Lướt “cả người” luôn chứ không phải mỗi ván nhé.

Ảnh động: Muốn "lướt sóng" không phải dễ dàng - 3
Ảnh động: Muốn "lướt sóng" không phải dễ dàng - 4

Ô hay, đang ở trên bờ mà ông anh.

Ảnh động: Muốn "lướt sóng" không phải dễ dàng - 5
Ảnh động: Muốn "lướt sóng" không phải dễ dàng - 6

Chưa có sóng thì lướt cái gì ở đây vậy?

Ảnh động: Muốn "lướt sóng" không phải dễ dàng - 7
Ảnh động: Muốn "lướt sóng" không phải dễ dàng - 8

Ồ, lại còn lướt ván ở “trên núi” luôn cơ đấy.

Ảnh động: Muốn "lướt sóng" không phải dễ dàng - 9
Ảnh động: Muốn "lướt sóng" không phải dễ dàng - 10

Sóng nhỏ thế này thì lướt cài gì vậy hả?

Ảnh động: Muốn "lướt sóng" không phải dễ dàng - 11
Ảnh động: Muốn "lướt sóng" không phải dễ dàng - 12

Sóng còn chưa lên thì vội cái gì vậy?

Ảnh động: Muốn "lướt sóng" không phải dễ dàng - 13
Ảnh động: Muốn "lướt sóng" không phải dễ dàng - 14

Ơ hay, em còn chưa kịp cầm ván mà.

Dự án Sunshine Marina Bay Trần Phú Nha Trang - Loại hình căn hộ khách sạn kết hợp nghỉ dưỡng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *